Marco van het Hoogkwartier

  • Auteur: Werkgroep communicatie Hoogkwartier
  • Fotograaf: Gaby Jongenelen
  • Datum: 17 juni 2015

Marco Stout is de initiatiefnemer van het Hoogkwartier. Vaak ook wel de burgemeester van de buurt genoemd. Al wil hij daar zelf niets van weten. “We doen het met z'n allen. Bewoners en ondernemers. En daarbij iemand die het initiatief neemt. ”

Links

Marco werd in 2010 als ondernemer in de Hoogstraat benaderd door de gemeente met de vraag of hij ideeën had voor meer levendigheid in de straat. “Tot 2010 was de buurt een anonieme uithoek van het centrum met veel leegstand en vooral weinig uitnodigende winkels, kantoren en dus levendigheid. Als communicatieadviseur had ik uiteraard wel ideeën maar ik wilde een goed onderbouwd verhaal kunnen vertellen. Samen met de mensen van mijn bureau hebben we een gebieds- en identiteitsonderzoek uitgevoerd waarbij we vele onderdelen van de buurt in kaart brachten; van de geschiedenis tot de details in de architectuur en van de samenstelling van de bewoners tot het aantal bomen in de buurt. Naast dit onderzoek ontwikkelden we een aantal voorstellen voor mogelijke korte – en lange termijn verbeteringen voor de buurt.”

De overtuiging van Marco is dat je eerst goed moet kijken naar de aanwezige kwaliteiten in een gebied. Vervolgens moet je deze kwaliteiten verbinden en doorontwikkelen. Marco: “Alles begint bij identiteit. Je moet vervolgens de potentie zien. Het Hoogkwartier heeft een aantal hele specifieke kwaliteiten zoals onder andere de prachtige wederopbouwarchitectuur, de demografie van de bewoners en het feit dat het een duidelijk afgekaderd buurtje is. Vanuit deze kwaliteiten moet je gaan bouwen.”

Het onderzoek werd enthousiast ontvangen door belangengroepen van bewoners, ondernemers, politiek en eigenaren. Het enthousiasme resulteerde in de oprichting van een ondernemersvereniging en een bewonerscollectief. In die periode (2010-2013) was er weinig budget beschikbaar bij de gemeente. “Door te lobbyen probeerde ik het plan voor het Hoogkwartier bij allerlei partijen op de agenda te krijgen. Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam was een eerste enthousiaste partner en ondersteunde ons met budget voor projecten zoals bankjes voor ondernemers, een braderie en de Superzebra; een visuele verbinding tussen de twee stukken Hoogstraat.”

“Het is een kwestie van een goede visie hebben, geduld hebben en doorzetten. Uiteindelijk zie je dat bepaalde ontwikkelingen in beweging komen.”

Eind 2013 werd de ondernemersvereniging benaderd door de gemeente Rotterdam met de vraag het plan te presenteren in het kader van de ondernemersinitiatieven. In dat jaar was door de gemeente een budget beschikbaar gesteld voor het stimuleren van ondernemersinitiatieven van winkelstraten rondom het centrum, de zogenaamde aanloopstraten naar het centrum. “Met die presentatie hebben we ons echt op de politieke kaart gezet. Er is toen een budget beschikbaar gesteld voor de ondernemersvereniging. Met dit budget ondersteunen we diverse projecten in de buurt zoals Hoogkwartier Proeft en het lijnenspel op het Kiphofplein.”

Marco’s werk voor het project Hoogkwartier bestaat vooral uit veel afstemmen tussen de verschillende partijen. “Er zijn vele partijen met belangen in zo’n buurt. En die partijen hebben we allemaal nodig. Een goede afstemming is daarom essentieel voor het slagen van het project. Je ziet nu dat steeds meer partijen aanhaken. Dat komt natuurlijk omdat de economie aantrekt maar ook omdat het Hoogkwartier zich bewijst. Je voelt de energie komen in de buurt. De laatste jaren hebben we veel nieuwe jonge ondernemers en bewoners erbij gekregen wat de buurt weer een stuk levendiger maakt. Het Industriegebouw is daarvan een goed voorbeeld. Het is nu een kwestie van doorpakken. Er staan een paar mooie ontwikkelingen op de agenda. Ik ben benieuwd hoe de buurt er over twee, drie jaar uit ziet.”

Op 10 november 2017 ontving Marco tijdens het Stadsmakerscongres van AIR de Van der Leeuwprijs voor zijn inspanningen voor het Hoogkwartier. 

Ontdek meer verhalen!