Kita van Politie Rotterdam

  • Auteur: Roosmarie Aelmans
  • Fotograaf: Emiel Meijer
  • Datum: 09 november 2020

Kita Badloe is sinds 2019 wijkagent van het Hoogkwartier en is zeer regelmatig in de wijk te vinden. Het verschil tussen een 'gewone' agent en een wijkagent? "De 'gewone' agent handelt vaak de meldingen van de meldkamer af en de wijkagent richt zich over het gehele zorggebied." Kita vindt het belangrijk om zowel de bewoners als de ondernemers van de wijk te kennen en ze neemt tijdens haar ronde dan ook alle tijd om een praatje te maken.

Verbinding

Voor Kita is haar belangrijkste taak het leggen van verbinding. “Voor een gemiddelde bewoner is het nog drempelverhogend om de politie te bellen. De agenten komen wanneer burgers een melding maken en zijn soms niet op de hoogte van de problematiek, terwijl de wijkagent vaak wel op de hoogte is van de wijkproblematiek.”
En deze wijkagent kent haar wijk goed! Zo spreekt ze een ‘artiest met gitaar’ aan om vooral een stukje door te lopen. Ze kent hem al jaren. “Hij kan helemaal niet spelen maar staat vooral te schreeuwen. Als hij hier gaat ‘optreden’ dan wordt dat niet gewaardeerd door de omstanders.”

Ze houdt een oogje in het zeil bij mensen waarvan vermoed wordt dat ze vereenzamen of zich verwaarlozen. “Vaak geven buren dan een seintje dat ze het niet vertrouwen.” Als wijkagent kent ze veel instanties die concrete hulp kunnen bieden, voordat het echt fout gaat. “Er zijn veel mogelijkheden voor ondersteuning maar vaak weten mensen de weg niet of niet meer te vinden.”

Kita Politie Rotterdam

In gesprek

Op straat raakt Kita in gesprek met de eigenaar van een café. Al snel verzamelt zich een groepje om haar heen en ontstaat een grappig gesprek. Of de wijkagent vindt dat het goed gaat met de wijk? “Dat moet ik aan jullie vragen”, is haar vaste reactie. “Jullie zijn bewoners en ondernemers en weten of het goed gaat of niet. Dus, waar kan ik je mee helpen?” Deze heren hebben geen echte wensen maar een praatje met de wijkagent is altijd gezellig. En voor Kita is dit een manier om informatie te verzamelen uit de wijk.
De mevrouw die haar later aanspreekt heeft een concrete vraag over het gebruik van het voetbalveld. Een groep twintigers voetbalt fanatiek en vergeet dat de jongere kinderen ook wel eens een balletje willen trappen. “De voetbalkooi is voor iedereen maar dat betekent ook dat je af en toe een ander tijdstip moet zoeken. De speeltuin en voetbalkooi worden druk bezocht, ook door kinderen uit de omliggende buurten. Daar zijn echt te weinig speelmogelijkheden.” 

Veiligheid

Het Hoogkwartier is voor haar een veilige buurt. “Er is wel degelijk sprake van overlast situaties in de buurt maar gevaarlijk is het hier niet. De recente overlast die ontstond door de uitgebreidere dak- en thuislozenopvang toen Covid-19 toesloeg, is echt heel erg vervelend. Dat gaf veel klachten uit de wijk. Maar er zijn maatregelen getroffen om die overlast te verminderen zoals de tijdstippen waarop de opvang open gaat en sluit.”

Kita houdt het parkje aan het Achterklooster goed in de gaten, net als haar surveillance collega’s die af en toe een extra rondje rijden. Ze vertelt over de acties die nog uitgevoerd gaan worden zoals het  snoeien van de begroeiing, tijdelijk cameratoezicht en de plaatsing van twee openbare toiletten voor gebruik door alle bezoekers, jong en oud.

Als ze langs de opvang in de Bredestraat loopt, groet ze de buiten zittende mannen vriendelijk. Kita heeft goed contact met Leger des Heils, waar zij de overlast en de overlastgever kan bespreken. “Het komt nog steeds voor dat bewoners van de Leger des Heils buiten alcohol of drugs gebruiken. Dan wordt er aan hen uitgelegd waarom dit niet wenselijk is in de wijk. Door in gesprek te gaan ontstaat bewustwording voor omwonenden”. Samen met de begeleider van de betreffende daklozen wordt het gesprek aangegaan om dit te voorkomen. “Dat lukt niet altijd maar er is aandacht voor.”

Kita Politie Rotterdam

Ervaring

Sinds ze in 1989 de opleiding in Rotterdam afrondde, werkt Kita in Rotterdam. Met haar jarenlange ervaring binnen de politie, kan zij goed inschatten wat en waar het eventueel mis kan gaan. “Belangrijk is dat de wijk schoon, heel en veilig is. Dit heeft invloed op de beleving van veiligheid. Deze drie elementen zijn noodzakelijk om de wijk in balans te houden! Als dit aanwezig is voelen bewoners en ondernemers zich verantwoordelijk voor hun straat en de wijk. Samen maken we het Hoogkwartier een fijne wijk om in te wonen en te werken.”

Contact met de wijkagent

Kita Badloe is altijd aanspreekbaar als ze door de wijk loopt. Daarnaast is ze rechtstreeks bereikbaar via Kita.Badloe@politie.nl of via 0900-8844 waar een boodschap achter gelaten kan worden.

Kita Politie Rotterdam

Ontdek meer verhalen!