Informatie bewoners

Communicatie Hoogkwartier Rotterdam Werkgroep

Steeds meer bewoners zijn actief in de buurt. Om de continuïteit van deze activiteiten te garanderen en de kennis te waarborgen is in 2017 een stichting opgezet: Stichting Bewoners Hoogkwartier. In twee werkgroepen wordt gewerkt aan verbeteringen in het Hoogkwartier: een groep bewoners Hoogkwartier die zich bezig houdt met het vormen van plannen en events voor de buurt en de werkgroep communicatie die zich bezig houdt met de communicatie in de buurt zoals de website, social media, nieuwsbrief en communicatie naar de gemeente.

Via bewoners@hoogkwartier.nl kun je in contact komen met deze groepen en het bestuur van Stichting Bewoners Hoogkwartier.

Radar WMO Diensten
De ambitie van Radar is een samenleving die voor elkaar zorgt en zo min mogelijk afhankelijk is van een overheid, professionals en loketten. Radar zet zich in op het bieden van perspectief op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners doen mee en zetten zich actief in voor activiteiten die bij hen passen. Radar biedt professionele hulp en ondersteuning waar nodig. De insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk.

Wijkgebouw stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS  Rotterdam
010-485 58 98
info@wmoradar.nl
www.wmoradar.nl

Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek
Het Wijkorgaan Stadsdriehoek bestaat uit 8 vrijwillige bestuursleden die je graag helpen bij de ondersteuning van een buurtinitiatief. Soms is het al moeilijk genoeg om je buurtgenoten zover te krijgen dat ze met je willen meedenken en helpen. Laat staan dat je weet bij wie je moet zijn om het voor elkaar te krijgen en het geld dat daarvoor nodig is te regelen. Wijkorgaan Stadsdriehoek helpt graag bij het faciliteren van initiatieven, werven van fondsen of het in contact brengen met andere initiatieven zodat de kans dat het lukt groter is.

Ook helpt Wijkorgaan Stadsdriehoek graag bij de communicatie tussen de gemeente en belangengroepen in de vorm van informatieavonden bij nieuwe initiatieven, zoals de inrichting van de Binnenrotte.

Stichting Wijkorgaan Stadsdriehoek
Kipstraat 37
3011 RS Rotterdam
010-414 07 33
wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
www.wijkorgaanstadsdriehoek.nl

Problemen melden?
Meld problemen zoals losliggende stoeptegels, hondenpoep en kapotte lichtmasten via Rotterdam.nl/meldingen of via de telefoon (14 010).

Nog makkelijker is de Buiten Beter app, dit is een gratis app voor smartphones waarmee iedereen eenvoudig en snel problemen in de openbare ruimte kan melden. De app Buiten Beter sluit direct aan op het Rotterdamse systeem voor meldingen over de buitenruimte.

Download de Buitenbeter app: http://www.buitenbeter.nl