Over deze website

Op deze website staan de verhalen uit de buurt centraal. De website heeft tot doel de mooie en bijzondere buurt Hoogkwartier op de kaart te zetten. De werkgroep communicatie Hoogkwartier, waarin bewoners en ondernemers samenwerken, heeft ervoor gekozen het project op te bouwen. Met het online gaan bevat de website bijna 40 artikelen. De komende maanden zullen meer verhalen op de worden geplaatst en zal de website verder groeien. 

Het project is mede tot stand gekomen dankzij een aanvraag van een bewonersinitiatief welke in december 2014 is gehonoreerd door de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum van gemeente Rotterdam en Wijkorgaan Stadsdriehoek.

Werkgroep communicatie Hoogkwartier
De organisatie van dit project ligt in handen van de werkgroep communicatie Hoogkwartier bestaande uit bewoners en ondernemers. Deze werkgroep maakt de website: concept, interviews afnemen, artikelen schrijven, fotografie en technische realisering. Naast het vertellen van de verhalen van de buurt is het sociale aspect van de website van groot belang: de website zal een centrale plaats krijgen in de communicatie van het Hoogkwartier. Voor de communicatie wordt tevens gebruik gemaakt van social media zoals Facebook en Twitter.

Redactie:
Rene Drummen
Marieke Jonkers
Mabel Maurick
Anne van Santen
Eva van der Sterre
Esther Wienese

Eindredactie:
Jos den Daas

Fotografie verhalen:
Gaby Jongenelen, Hans van der Post en Marieke Odekerken

Realisatie website:
Stout/Kramer i.s.m. Rinus van Dam