Over deze website

Op deze website staan de verhalen uit de buurt centraal. De website heeft tot doel de mooie en bijzondere buurt Hoogkwartier op de kaart te zetten. De werkgroep communicatie Hoogkwartier, waarin bewoners en ondernemers samenwerken, plaatst regelmatig nieuwe artikelen op deze online.

Het project is mede tot stand gekomen dankzij een aanvraag van een bewonersinitiatief welke in december 2014 is gehonoreerd door de Gebiedscommissie Rotterdam Centrum van gemeente Rotterdam en Wijkorgaan Stadsdriehoek.

Communicatie Hoogkwartier Rotterdam Werkgroep

Werkgroep communicatie Hoogkwartier
De organisatie van dit project ligt in handen van de werkgroep communicatie Hoogkwartier bestaande uit bewoners en ondernemers. Deze werkgroep maakt de website: concept, interviews afnemen, artikelen schrijven, fotografie en technische realisering. Naast het vertellen van de verhalen van de buurt is het sociale aspect van de website van groot belang: de website zal een centrale plaats krijgen in de communicatie van het Hoogkwartier. Voor de communicatie wordt tevens gebruik gemaakt van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter.

Redactie:
Rene Drummen
Marco Stout

Sjoerd Vredebregt
Mirthe Smeets
Nathalie Rabouille
Esther Wienese

Eindredactie:
Jos den Daas

Fotografie verhalen:
Gaby Jongenelen, Hans van der Post, Shelley Trustfull, Emiel Meijer enĀ Marieke Odekerken

Concept en realisatie website:
Stout/Kramer i.s.m. Rinus van Dam