Stadslab Hoogkwartier

Start van de Mobility Challenge Hoogkwartier in de Hoogstraat
Sanne tijdens de start van de Mobility Challenge

Terugblik 2019 en vooruitblik naar 2020


Met de Mobility Challenge Hoogkwartier zette het Stadslab de wijk Hoogkwartier in 2019 definitief op de kaart. De Challenge kreeg veel belangstelling en wordt gezien als een voorbeeldproject voor andere wijken in Rotterdam. Ook voor 2020 staat er al weer veel op het programma!

Bij de Mobility Challenge Hoogkwartier (7 sep t/m 9 nov 2019) zijn buurtbewoners de uitdaging aangegaan en hebben twee maanden lang gebruik gemaakt van deelvervoer, zoals deelauto’s, fietsen, bakfietsen en het openbaar vervoer.

Er waren bewoners die hun auto voor twee maanden in een garage plaatsten en ondernemers die twee maanden hun auto thuis lieten staan, waardoor er tijdens de Mobility Challenge 20 auto’s minder in de wijk op straat stonden. De vrijgekomen parkeerplekken werden tijdelijk omgebouwd naar ruimte voor de wijk: groene en levendige plekken. Zo verbeterde de leefomgeving van alle bewoners in het Hoogkwartier.

De overige deelnemers bezitten geen auto en testten het gebruik van deelvervoer als alternatief voor een mogelijke aanschaf van een auto in de toekomst.

Meer info vind je hier.

Na de Mobility Challenge Hoogkwartier zijn alle uitingen opgeruimd waaronder ook de groene parkeerplaatsen. Ook het experiment met het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat is gestopt. Veel bewoners van de wijk vinden dat heel jammer. Zij vinden dat het extra groen zorgt voor een fijnere en gezondere wijk. Ook het eenrichtingsverkeer kan rekenen op vele positieve reacties. Mensen vinden dat de Hoogstraat veiliger is geworden en dat het er fijner fietsen is.

De communicatie werkgroep Hoogkwartier, bestaande uit bewoners en ondernemers, heeft daarop het initiatief genomen om de wijk te raadplegen door middel van een stemming. Huis aan huis is er een brief bezorgd. In totaal hebben 323 mensen hun stem uitgebracht via een website. 69,3 % van de mensen wil dat het extra groen definitief wordt en 83,2 % van de mensen wil dat het éénrichtingsverkeer voor auto’s in de Hoogstraat definitief wordt. Deze uitslag is op vrijdag 20 december overhandigd aan wethouder Bokhove en op 14 januari 2020 aangeboden aan de Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit van de gemeente Rotterdam. De gemeente heeft positief gereageerd op dit initiatief en toegezegd de 20 groenplekken en het eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat dit voorjaar definitief te realiseren. De locatie van de groenplekken wordt in samenspraak met de wijk bepaald.

 

Hoe verder in 2020? Als Stadslab Hoogkwartier hebben we het doel om –samen met de wijk- de wijk permanent te verbeteren waardoor een toekomstbestendige wijk ontstaat. Een experiment is een hulpmiddel, maar geen einddoel. Daarom zijn we nu druk bezig met de vervolgstappen. Op dinsdag 18 februari organiseerde het Stadslab Hoogkwartier een wijkbijeenkomst waar weer veel betrokken mensen bijeen kwamen om mee te praten over de plannen voor 2020. Uiteraard lopen we nu wat vertraging op maar je kunt nu ook al bijdragen.

De plannen zijn als volgt:

  • Realisatie van extra groen in de vorm van extra groenplekken in de wijk
  • Realisatie eenrichtingsverkeer in de Hoogstraat
  • Opstarten proces nieuw Achterkloosterpark
  • Daken van Hoogkwartier

 

 

We zien je graag op de buurtbijeenkomsten. Deze zullen worden aangekondigd via een huis-aan-huis brief en de social media van Hoogkwartier. Wil je op de mailinglijst van het stadslab? Mail dan je gegevens naar stadslab@hoogkwartier.nl. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan gerust via stadslab@hoogkwartier.nl.